PRP Tedavisi | Dermapen |Roller| MD Clinic | Mersin
PRP Tedavisi
PRP Tedavisi

PRP, "Platelet Rich Plasma'' platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması" adı verilen tedavi yöntemidir. Bu uygulama  bir kişiden alınan küçük miktardaki kanın özel bir tüpe konularak santrfüj işlemine tabi tutulduktan sonra bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen ürünün,işlem yapılacak yere verilmesidir.

PRP Uygulamasında amaç nedir?

Plateletler  veya diğer adıyla trombositler ,vücudumuzdaki hasarlı  dokuların onarımını ve doğal hallerine dönmelerini sağlamak için gerekli olan    “büyüme faktörlerini” yapısında barındıran kan bileşenleridir. Dokularımızda    herhangi bir hasar oluştuğunda kanımız plateletleri bu dokuya toplayarak bir  onarım süreci başlatır, PRP uygulamasının amacı ise bu hedef dokuya, kan dolaşımı ile taşınabilecek olandan çok daha fazla sayıda plateleti  verebilmektir, böylece hasarlı dokunun onarımı da bu kadar hızlı ve güçlü bir  şekilde başlar ve daha çabuk sonuçlanır, çünkü PRP ile elde edilen plateletlerin yoğunluğu kandakinden 2 ila 4 kat fazladır.

PRP 'nin hedefi yara iyileşmesini sağlamak mıdır? Derinin gençleşmesi ile yara iyileşmesi arasındaki ilişki nedir?

Derimizin yaşlanması aynı yaralanma sürecinde olduğu gibi bazı fiziksel  özelliklerini kaybetmesinden kaynaklanır. Bu nedenle derimizi gençleştirmeye  yönelik uygulamalarda aslında vücudumuzun bir yarayı iyileştirirken yaptıklarını   çeşitli yöntemlerle taklit ederiz. Örneğin lazer, peeling gibi yöntemlerle   derimize limitleri belli, hafif bir hasar verir ve bu hasarı derimize hızla    iyileştirmek için tetikleyici bir güç olarak kullanırız, bu hasar sonrasında   büyüme faktörü salınır ve iyileşme süreci başlar. Dermokozmetik ürünler de  benzer şekilde derimizi yeniden yapılandıran maddelerin veya sentetik olarak   elde edilmiş büyüme faktörlerinin bir iyileşme süreci başlatmasını sağlarlar.  Derideki bir hasarı en etkili, en hızlı ve en doğal biçimde onarabilecek olan  yapı, yine derinin ait olduğu bütünün bir parçasıdır, bu nedenle plazma    uygulaması damarlarımızda dolaşan bu sihirli gücü harekete geçiren bir yöntem  olarak gelişmiştir.

Uygulama hangi yollarla yapılmaktadır?

PRP uygulamaları hekimler    tarafından cilt altına enjeksiyon yapılarak veya roller yardımıyla uygulanmaktadır..  PRP yüz, boyun, dekolte    bölgesi, eller, bacak içleri, kollar gibi vücut bölümlerinde;   

  • kırışıklıkların düzelmesini, çöküntülerin giderilmesini, esneklik ve parlaklığın yeniden kazandırlmasını sağlamak,

  • İyileşmesi uzun süren yara,çatlak ve deri niteliğinin zarar gördüğü durumlarıda

  • Saç dökülmesinde tek başına kullanmak veya diğer tedavi seçeneklerinin etkisini güçlendirmek…...gibi amaçlarla ve yukarıda belirtilen alanlar dışında pek çok alanda başarıyla    uygulanmaktadır.

Hastanın kendi kanının işlemden geçirilip hastaya tekrar verilmesi güvenilir bir uygulama mıdır?

PRP uygulaması “otolog” dur, yani kullanılan plateletler hastadan kendisinden    alınanladır, ayrıca kanın alınması, plateletlerin ayrıştırılması gibi    işlemler steril ve kapalı bir kit yardımıyla yapılmaktadır, yani dışarıdan da    bir bulaşma riski yoktur. Bunların dışında, verilen plateletlere eklenen hiçbir şey mevcut değildir. 

Pratikte PRP uygulaması nasıl yapılır?

Uygulamanın yapılacağı kişiden10 ml kan alınır  ve santrfüj    cihazında plateletleri ayrıştırılır. Ayrıştırılan plateletler kitteki tüpün içerisinde yoğunlaşıp birikir ve PRP denilen bir kan ürünü ortaya çıkar. Bu ürün  altın iğne gibi cihazlarla veya mezoterapi gibi yollarla deriye uygulanır. Deriyi gençleştirici etkisi, uygulamanın hemen sonrasında parlak ve canlı bir  görünümle belirgin hale gelir. 

PRP’nin mutlaka enjekte edilmesi mi gerekir?

PRP mezoterapi veya dolgu yöntemiyle deriye verilebildiği gibi bir maske  yardımıyla da uygulanabilir.Genelde altın iğne ve dermapen cihazı ile deri altına verilmektedir.Ayrıca, PRP’yi özel bir kremin içine karıştırıp uygulamak da mümkündür. 

PRP uygulamasında olumlu etki ne zaman görülür?

Uygulamadan hemen sonra ciltte sağlıklı bir parlaklık ortaya çıkar. Daha sonra bu parlak görünümünde biraz gerileme olur, ancak 3  uygulamadan   sonra ( yani 1 kür uygulandıktan sonra ) kalıcı bir etki belirgin hale gelir.

Etkinin  tam olarak sağlanması için kaç uygulama yapmak gerekir?

Tam etki toplam 3 veya 4 uygulamadan, yani bir kür tamamlandıktan sonra    kalıcı bir ışıltı, bir toparlanma şeklinde ortaya çıkacaktır.

Bir  kür ile elde edilen olumlu sonuçlar sonradan tamamen kaybolur mu?

Kaybolmaz.Her bir kür sonrası 2-4 ay sonra yapılan ara uygulamalar kişiyi daha iyi gösterir.Yılda 1 kere 1 kür yaptırmak yeterlidir. Bu durumda uygulanan kürlerin etkisi kalıcı bir    gençleştirici etkiye eşdeğerdir. 

Bu  uygulamada istenmeyen etkiler söz konusu mudur?

Hastaya kendi kanından üretilen bir madde verilmektedir. Yapılan işlem basitçe yara iyileşmesi sürecini başlatmak ve hızlandırmaktır.  İstenmeyen bir etki ile karşılaşma olasılığı oldukça düşüktür.

PRP  uygulamasının yapılmasında sakınca olan kişiler var mı?

Trombosit sayısı yetersiz olan hastalarda,Haşimato troidi hastalığı olanlarda,aktif hastalığı olanlarda,hamile olanlarda,kanser hastalarında,hamilelerde,bağışıklık sistemi bozuk olan kişilerde  bu uygulama  yapılmamaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: Ağustos 2020            Editör:Anonim

Doktorunuza Sorun