Tıbbi Danışmanlık | MD Clinic | Mersin
Tıbbi Danışmanlık
, Tıbbi Danışmanlık
+

Yaşlanmak kişinin hayatta aldığı yol üzerinde kaçınılmaz bir süreç olabilir; ancak bu süreç hayattan keyif almaya engel olmamalıdır. Bu hizmet, önce yaşam kalitesinin iyileştirilmesini ve devamlılığını sağlamak, sonra da bu devamlılığı korumak amacını güder. 

Bu amaçla uygulanan kişiye özel tedaviler, adından da anlaşılacağı gibi kişinin sadece kendisi için uygulanan tedavi yöntemidir. Ancak herkese farklı bir tedavi yönteminin uygulanması için, hastaları birbirinden ayıran farklılıkların bilinmesi gerekir. Bu yüzden önce kişinin sağlık stratejisi belirlenmeli, daha sonra da bu stratejiye uygun tedaviyle birlikte hastanın da takibi yapılmalıdır. Hastaların tedavi sürecinde hastaya yönelik tedavi ve takibi bireysel ihtiyaçlara göre düzenlemek de önemlidir ve bu amaçla hazırlanacak bir program etkili olacaktır. 

Hastaların tedavi sürecinde elde edilen bilgi, yine hastaların yarar göreceği stratejilerin bir araya getirilip uygulanmasıyla elde edilir. Bu stratejiler tıbbi, egzersiz, davranışsal, kişiselleştirilmiş, önleyici, koruyucu, erken teşhis ve tedaviye yönelik çözümler yaratır. Unutulmaması gereken nokta şudur: Bireysel sağlık yönetimi hastalığın değil hastanın tedavi sürecini başlatır. Hasta sağlığı konusunda daha iyi sonuçlar elde etmek için geniş bir bakış açısı sunar. Ancak sonuç olarak tek bir nokta çok önemlidir: Kişiye özel tedavilerde başarıya ulaşmak için, hastanın kişisel gayreti çok önemlidir.